Pay per click lub cost per click ( CPC ), to internetowy model reklamowy służący do kierowania ruchu do stron internetowych, w których reklamodawca płaci wydawcy, gdy reklama jest kliknięta przez użytkownika.

Click through rate lub współczynnika klikalności, to iloraz liczby wyświetleń i liczby kliknięć. Współczynnik ten pokazuje, czy reklama jest dostosowana do oczekiwań klientów, a więc czy powoduje częste/rzadkie przejścia na stronę. CTR w AdWords występuje w skali od 1 do 10%.

To liczba kliknięć w link przekierowujący użytkowników poza Facebook. Dzięki temu wskaźnikowi możliwe jest mierzenie ile osób po przez kliknięcie w reklamę zostało przekierowanych poza platformę Facebooka tj. na inną stronę internetową.

To liczba osób, które widziały reklamę. Wskaźnik nie uwzględniania użytkowników, którzy wielokrotnie widzieli tą samą reklamę i nie należy mylić go z wyświetleniami. Na Facebooku wskaźnik obliczany jest przez próbkowanie.

To ocena trafności reklamy vs aktywność grupy docelowej. Wskaźnik pokazuje trafność reklamy w skali od 1 do 10 i jest widoczny w reklamach, które uzyskały przynajmniej 500 wyświetleń. Wskaźnik używany jest w raportowaniu skuteczności reklam i pokazuje, czy dana reklama pasuje do grupy docelowej.

Pay-per-action to sposób rozliczenia działań podejmowanych przez użytkowników po przejściu na stronę z reklamy. W przypadku PPA reklamodawca płaci za podjęcie konkretnego działania przez osoby mające kontakt z reklamą tj. wypełnienie formularza, zakup, itd. Rozliczenie to opiera się na konwersji

Są to dodatkowe informacje, które wyświetlają się wraz z reklamą AdWords. Rozszerzenia mają za zadanie przekazywać użytkownikom dodatkowe informacje o reklamodawcy, sprzedawanych przez niego usługach oraz produktach. Oddziałuję one także na Wynik Jakości reklamy.

Menedżer tagów Google to system zarządzania tagami, który pozwala szybko i łatwo aktualizować tagi i fragmenty kodu w witrynie lub aplikacji mobilnej, na przykład przeznaczone do analizy ruchu lub optymalizacji działań marketingowych.

Tag to jest fragmentem kodu w języku JavaScript, który służy do przesyłania informacji/danych do innego podmiotu, np. do Google. Tagi wykorzystywane są do zbierania danych a następnie wykorzystywania tych informacji do np. kierowania kampanii reklamowych, śledzenia zachowań użytkowników, itp. Przykładem tagu jest kod śledzenia Analytics.

To rodzaj posta na Facebooku, który wykorzystywany jest w reklamie, ale nie wyświetla się na stronie reklamodawcy (fan page’u). Celem użycia tego rozwiązania jest stworzenie reklamy z niepublikowanym postem strony.