Zdarzenie niestandardowe FB przez GTM

Czasem, a nawet często zdarza się tak, że chcemy dodać konwersję do konta Meta Ads i optymalizować pod nią działania. Standardowe rozwiązania pixela się jednak nie sprawdzają i okazuje się, że prowadzenie kampanii jest trudne. Dlatego warto dodawać zdarzenia niestandardowe FB przez GTM.

Czasem, a nawet często zdarza się tak, że chcemy dodać konwersję do konta Meta Ads i optymalizować pod nią działania. Standardowe rozwiązania pixela się jednak nie sprawdzają i okazuje się, że prowadzenie kampanii jest trudne. Dlatego warto dodawać zdarzenia niestandardowe FB przez GTM.

Czym są zdarzenia niestandardowe na FB?

Zdarzenia niestandardowe podobne są do konwersji jakie pixel FB przypisuje danym działaniom użytkowników na stronie. Różnią się one tym, że nie są bezpośrednio zapisane w pixelu a stanowią dodatkowe wdrożenie analityczne mające na celu opomiarowanie eventów.

Takie rozwiązanie jest dobre dla reklamodawców leadowych, którzy posiadają wiele różnych miejsc styku klienta na stronie, albo kierują kampanie na mikrokonwersje np. pobranie bloga. Inaczej niż w przypadku wdrożeń opartych bezpośrednio o pixel działania te można dowolnie włączać i wyłączać bez oddziaływania na dane holistyczne konta. Oznacza to, że po zakończeniu kampanii można takie zdarzenie usunąć, a dane ogólne konta o ruchu, wydatkach itd. nie ulegną zmianie.

W jak sposób uruchomić zdarzenia niestandardowe na FB przy pomocy GTM?

Tu zaczynamy raczej standardowo. Logujemy się do Google Tag Managera. Klikamy w niebieski przycisk Nowy na górze strony. Następnie z listy dostępnych rozwiązań wybieramy Niestandardowy kod HTML i wpisujemy następujący kod:

<script>fbq(‚trackCustom’, ‚NazwaKonwersji’);</script>

Nazwę Konwersji należy zastąpić własną nazwą zdarzenia, ponieważ to ona później będzie wyświetlała się w panelu Meta Ads, więc musi być czytelna dla specjalisty obsługującego kampanie.

W kolejnym kroku należy przejść do ustawień zaawansowanych i przejść do Sekwencji tagów. Ustawienie sekwencji pozwoli na to, aby w takcie wczytywania parametrów śledzących w tym pixela FB dane zapisywały się we właściwy sposób. W tym celu należy kliknąć w element „Uruchom tag przed uruchomieniem tagu Zdarzenie FB”. Następnie wybrać tag z wdrożonym pixelem i odkliknąć „Nie uruchamiaj tagu Zdarzenie FB, jeśli tag Facebook Pixel ID 1744500048956581 został wstrzymany lub nie udało się go uruchomić”.

Źródło: własne, dostęp: 24.01.2024

W ostatnim etapie tego wdrożenia należy dodać trigger, czyli obrać element, który ma za zadanie zbierać informacje o danym zachowaniu użytkownika. Po dodaniu Reguły uruchamiającej należy zapisać tag klikając w niebieski przycisk Zapisz i przesłać tag na stronę.

Podsumowując wdrażanie zdarzeń niestandardowych jest kluczowe dla poprawnej analityki FB. Każde działanie, które jest istotne dla biznesu powinno zostać opomiarowane i wykorzystane. Dzięki temu nasze działania są mierzalne oraz jakościowe.